30 Mayıs 2023

AFETLERDE YIKICI VERİ KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN E-SAKLAMA!

Yapılan uluslararası araştırmalar, afetler nedeniyle veri merkezini kaybeden şirketlerin önemli bir bölümünün iflas başvurusunda bulunduğunu gösteriyor. Dijital dönüşümün Türkiye’deki öncü kuruluşlarından olan TÜRKKEP’e göre, afetlerde yıkıcı veri kaybı yaşamamak için e-Saklama kullanımı büyük önem taşıyor.  Deprem, sel, yangın, su baskını gibi doğal afetler ve felaketler, kamu kurumlarının ve özel şirketlerin kanunen muhafaza ve ibraz yükümlülüğü olan resmî belgeleri için büyük risk oluşturuyor. Bu gibi durumlarda yedekleme sunucuları ve donanımlar da ciddi zararlar görebiliyor. Yapılan uluslararası araştırmalar (National Archives & Records Administration in Washington) gösteriyor ki; yaşanan bir afetin ardından veri merkezini 10 gün ya da daha uzun süreyle erişemeyen şirketlerin yaklaşık yüzde 93’ü, felaketten sonraki 1 yıl içerisinde iflas başvurusu yapıyor. Aynı şekilde afet anında veri yönetimini gerçekleştiremeyen işletmelerin ise yüzde 50’si hemen iflas başvurusunda bulunuyor. Araştırmalardan bir diğeri ise (DTI/Price Waterhouse Coopers) büyük veri kaybı yaşayan küçük firmaların yüzde 70’inin 1 yıl içinde iflas ettiğini gösteriyor. Dijital dönüşümün Türkiye’deki öncü kuruluşlarından olan TÜRKKEP’e göre, afetlerde yıkıcı veri kaybı yaşamamak için e-Saklama (Elektronik Saklama) uygulamasının kullanımı büyük önem taşıyor. 
17 Mayıs 2023

E-TEBLİGAT VE UETS HAKKINDA HER ŞEY

Teknolojinin hızla yayılmasıyla fiziki olarak yürütülen birçok iş ve işlem dijital ortama taşındı. Bu gelişmeler; kurumlara, şirketlere ve bireylere zaman ve maliyet konusunda büyük tasarruf sağladı. Dijital ortama taşınan işlemlerin en verimli uygulamalarından bir tanesi de Elektronik Tebligat (e-Tebligat) uygulaması oldu. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gönderilen e-Tebligatlar, fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işleminin saniyeler içinde gerçekleşmesine imkân sağladı. Sizler için hazırladığımız blog yazımızda e-Tebligat ve UETS hakkında merak ettiğiniz sorulara cevap bulabileceksiniz.
2 Ocak 2023

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm; hızla gelişen teknolojinin sunduğu imkânlar doğrultusunda, iş dünyasında ve toplumda değişen ihtiyaçlara etkin ve faydalı çözümler üretebilmek için geliştirilen bütüncül dönüşümdür. Başka bir deyişle dijital dönüşüm; bir iş modelinde veya bir işletmede yeni gelir ve değer üretilmesi amacıyla, dijitalleşebilecek tüm operasyonların entegrasyonunun sağlanmasıdır. Fiziki birçok iş ve işlemi elektronik ortama taşıyan dijital dönüşüm; operasyonel faaliyetlere büyük bir hız kazandırırken, maliyet ve zamandan da ciddi oranda tasarruf sağlar. İş hayatında önemli bir yere sahip […]
17 Aralık 2021

Enerji Sektöründe TÜRKKEP KEP ve EYP 2.0 Entegrasyonu ile Tasarruf

Sayax ile geliştirilen iş birliği ile Türkkep enerji sektöründe de hizmet sağlayıcı olarak yerini aldı. Enerji sektörüne çözüm üreten Sayax ile Türkkep KEP ve EYP 2.0 entegrasyonunu tamamlandı. Bu çerçevede Sayax’tan hizmet alan özellikle kamu kurumları ve belediyeler beyanname, tüm tüketim verileri ve borç dökümlerini hızlı ve güvenli yoldan alabilecek.
23 Ekim 2020

TÜRKKEP e-İmza Nedir? Nasıl Alınır?

İnternetin günümüzde her alana yayılmış olması bir yandan bizlere birçok kolaylık sağlarken diğer yandan sanal ortamda yapılan yolsuzlukların artması sonucunu beraberinde getirdi. Bu noktada üçüncü kişiler tarafından yapılması muhtemel yolsuzlukların önüne geçebilmek adına ıslak imza kadar geçerli olan bir sisteme ihtiyaç duyuldu. Böylece kısaca “E-İmza” olarak adlandırılan “Elektronik İmza” kavramı hayatımıza girdi. E-İmza nedir, nasıl alınır ve faydaları nelerdir birlikte inceleyelim.