15 Mart 2024

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP), 6 Eylül 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. OVP’de; büyüme, istihdam, finansal istikrar, fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, afet yönetimi, kamu maliyesi, iş ve yatırım ortamı, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm olmak üzere 10 temel başlık altında uygulanması planlanan 297 politika ve tedbir yer aldı. Bu temel başlıklar arasındaki yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konuları ise; iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadeleye ve ekonomik kalkınmaya yönelik oluşturacağı pozitif katkı nedeniyle dikkatleri çekti. Sizler için hazırladığımız blog yazımızda Orta Vadeli Program’ın yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konuları hakkında detaylı bilgiler bulabileceksiniz.
21 Şubat 2024

TÜRKKEP S/4HANA KULLANICILARINA ÖZEL E-DÖNÜŞÜM PAKETİ

Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilir başarıyı elde etmek isteyen birçok şirket, iş süreçleri ve planlamalarını dijital dönüşüme uyarlarken Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümlerini kullanmayı tercih ediyor. ERP sistemleri işletmelerin operasyonları, hizmetleri, ürünleri başta olmak üzere tüm iş süreçlerini uyum içerisinde yönetmeyi sağlıyor. Böylece işletmeler verimli iş süreçleriyle hedeflerine çok daha kolay şekilde ulaşabiliyor.
14 Şubat 2024

KEP’İN İŞ SÜREÇLERİNDEKİ DEVAMLILIĞA OLAN KATKISI

Hızla gelişen teknoloji artık günlük yaşantımızın değişmez bir parçası haline geldi. Bu gelişme ışığında fiziksel olarak yürütülen birçok iş ve işlem elektronik ortama taşındı. Kurumlar, özel şirketler ve bireyler arasındaki fiziki iletişimin elektronik ortama taşınması ile iletişim anlayışı yepyeni bir boyut kazanmış oldu. 2011 yılında Türk Ticaret Kanunu ile hayatımıza giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminin ülkemizdeki kullanımı da her geçen gün artıyor. İş verimliliğini artıran KEP sistemi, zamandan ve maliyetten büyük oranda tasarruf sağlarken; kâğıt kullanımını minimum seviyeye indirerek çevreye verilen birçok zararın da önlenmesini sağlıyor. Son zamanlarda yaşanan büyük afetlerde de resmi iletişimin devamlılığını mümkün kılan KEP sistemi, iş süreçlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayan teknoloji olarak gündemdeydi. Sizler için hazırladığımız yazımızda KEP’in iş süreçlerindeki devamlılığa olan katkısı konusunda merak ettiğiniz birçok şeyi bulabileceksiniz.
5 Ocak 2024

TÜRKKEP VE MİKRO YAZILIM İŞ BİRLİĞİ İLE MİKRO KULLANICILARI KEP’LEŞİYOR, İŞ SÜREÇLERİ KOLAYLAŞIYOR!

Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde birçok şirket, kurum ve bireyin resmi evrak iletişimi elektronik ortama taşınmış durumda. Bu iletişim; işlemlerde hız, kolaylık, güven ve maliyet tasarrufu gibi pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Resmi evrak iletişiminin elektronik ortamda sağlanabilmesi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile mümkün.
30 Mayıs 2023

AFETLERDE YIKICI VERİ KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN E-SAKLAMA!

Yapılan uluslararası araştırmalar, afetler nedeniyle veri merkezini kaybeden şirketlerin önemli bir bölümünün iflas başvurusunda bulunduğunu gösteriyor. Dijital dönüşümün Türkiye’deki öncü kuruluşlarından olan TÜRKKEP’e göre, afetlerde yıkıcı veri kaybı yaşamamak için e-Saklama kullanımı büyük önem taşıyor.  Deprem, sel, yangın, su baskını gibi doğal afetler ve felaketler, kamu kurumlarının ve özel şirketlerin kanunen muhafaza ve ibraz yükümlülüğü olan resmî belgeleri için büyük risk oluşturuyor. Bu gibi durumlarda yedekleme sunucuları ve donanımlar da ciddi zararlar görebiliyor. Yapılan uluslararası araştırmalar (National Archives & Records Administration in Washington) gösteriyor ki; yaşanan bir afetin ardından veri merkezini 10 gün ya da daha uzun süreyle erişemeyen şirketlerin yaklaşık yüzde 93’ü, felaketten sonraki 1 yıl içerisinde iflas başvurusu yapıyor. Aynı şekilde afet anında veri yönetimini gerçekleştiremeyen işletmelerin ise yüzde 50’si hemen iflas başvurusunda bulunuyor. Araştırmalardan bir diğeri ise (DTI/Price Waterhouse Coopers) büyük veri kaybı yaşayan küçük firmaların yüzde 70’inin 1 yıl içinde iflas ettiğini gösteriyor. Dijital dönüşümün Türkiye’deki öncü kuruluşlarından olan TÜRKKEP’e göre, afetlerde yıkıcı veri kaybı yaşamamak için e-Saklama (Elektronik Saklama) uygulamasının kullanımı büyük önem taşıyor. 
17 Mayıs 2023

E-TEBLİGAT VE UETS HAKKINDA HER ŞEY

Teknolojinin hızla yayılmasıyla fiziki olarak yürütülen birçok iş ve işlem dijital ortama taşındı. Bu gelişmeler; kurumlara, şirketlere ve bireylere zaman ve maliyet konusunda büyük tasarruf sağladı. Dijital ortama taşınan işlemlerin en verimli uygulamalarından bir tanesi de Elektronik Tebligat (e-Tebligat) uygulaması oldu. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gönderilen e-Tebligatlar, fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işleminin saniyeler içinde gerçekleşmesine imkân sağladı. Sizler için hazırladığımız blog yazımızda e-Tebligat ve UETS hakkında merak ettiğiniz sorulara cevap bulabileceksiniz.
2 Ocak 2023

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm; hızla gelişen teknolojinin sunduğu imkânlar doğrultusunda, iş dünyasında ve toplumda değişen ihtiyaçlara etkin ve faydalı çözümler üretebilmek için geliştirilen bütüncül dönüşümdür. Başka bir deyişle dijital dönüşüm; bir iş modelinde veya bir işletmede yeni gelir ve değer üretilmesi amacıyla, dijitalleşebilecek tüm operasyonların entegrasyonunun sağlanmasıdır. Fiziki birçok iş ve işlemi elektronik ortama taşıyan dijital dönüşüm; operasyonel faaliyetlere büyük bir hız kazandırırken, maliyet ve zamandan da ciddi oranda tasarruf sağlar. İş hayatında önemli bir yere sahip […]
17 Aralık 2021

Enerji Sektöründe TÜRKKEP KEP ve EYP 2.0 Entegrasyonu ile Tasarruf

Sayax ile geliştirilen iş birliği ile Türkkep enerji sektöründe de hizmet sağlayıcı olarak yerini aldı. Enerji sektörüne çözüm üreten Sayax ile Türkkep KEP ve EYP 2.0 entegrasyonunu tamamlandı. Bu çerçevede Sayax’tan hizmet alan özellikle kamu kurumları ve belediyeler beyanname, tüm tüketim verileri ve borç dökümlerini hızlı ve güvenli yoldan alabilecek.
23 Ekim 2020

TÜRKKEP e-İmza Nedir? Nasıl Alınır?

İnternetin günümüzde her alana yayılmış olması bir yandan bizlere birçok kolaylık sağlarken diğer yandan sanal ortamda yapılan yolsuzlukların artması sonucunu beraberinde getirdi. Bu noktada üçüncü kişiler tarafından yapılması muhtemel yolsuzlukların önüne geçebilmek adına ıslak imza kadar geçerli olan bir sisteme ihtiyaç duyuldu. Böylece kısaca “E-İmza” olarak adlandırılan “Elektronik İmza” kavramı hayatımıza girdi. E-İmza nedir, nasıl alınır ve faydaları nelerdir birlikte inceleyelim.