Bir güven kurumu olan TÜRKKEP, e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulaması ile dijital dönüşümün etkin bir parçası olmayı sürdürmektedir. Bu uygulama sayesinde müstahsil makbuzu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde ve elektronik ortamda düzenlenir. Müstahsil makbuzunun, hem kâğıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsar.

TÜRKKEP E-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Avantajları Nedir?

 • E-Müstahsil Makbuzu

  Tüm işlemler dijital ortamda ilerler ve hız kazanmış olur.

 • E-Müstahsil Makbuzu

  Basım ve arşiv gibi fiziksel kâğıt masrafları ortadan kalkar.

 • E-Müstahsil Makbuzu

  Veriler elektronik ortama taşındığı için hiçbir veri kaybı yaşanmaz.

 • E-Müstahsil Makbuzu

  Eski müstahsil makbuzlarınıza tek tıkla ulaşmanıza olanak sağlar.

 • E-Müstahsil Makbuzu

  E-Müstahsil Makbuz kâğıt tüketimini ortadan kaldırır ve doğa dostu bir yaklaşım sunarak çevreyi korur.

emm

Dijital Dönüşüm ve Çevre Odaklı Hizmet Anlayışı

E-Müstahsil Makbuzu (e-MM) konusunda güçlü bir altyapı sunan TÜRKKEP, alanında uzman kadrosu ile yeniliklerini sürdürmektedir. e-Müstahsil Makbuzu tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alımında fatura yerine geçer. Ticari bir vesika olarak kullanılan müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahiptir. Bu elektronik belge sayesinde hem dijital dönüşüm gerçekleşmekte hem de çevre odaklı bir hizmet anlayışı gerçekleştirilmektedir.

TÜRKKEP E-MM NEDİR?

TÜRKKEP e-MM (Elektronik Müstahsil Makbuzu); müstahsil makbuzların elektronik ortamda oluşturulmasını, muhafazasını, ibrazını ve Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) raporlanmasını sağlayan bir uygulamadır. TÜRKKEP e-MM ile müstahsil makbuzlar elektronik ortam üzerinden, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenir. Vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan tarımsal ve hayvansal ürünlerin ticaretinde fatura yerine geçen e-MM, kâğıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliğe sahiptir. Ticari vesika niteliği de taşıyan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda oluşturulmasını sağlayan TÜRKKEP e-MM, dijital dönüşüm sürecinin en etkin parçalarından biridir.

TÜRKKEP e-MM ile müstahsil makbuzu işlemlerindeki hata yapma riski minimum seviyeye iner. Belgelerin dijital ortamda muhafaza edilmesi nedeniyle hem verilere ulaşım kolaylığı sağlar hem de olası veri kayıplarının önüne geçmiş olur. Kâğıt tüketimini de ortadan kaldıran TÜRKKEP e-MM, ağaçların kesilmesini önleyerek kullanıcılarına doğa dostu bir yaklaşım sunar. 

TÜRKKEP E-MM’NİN AVANTAJLARI NELERDİR?

TÜRKKEP’in tüm e-belge hizmetlerinde olduğu gibi e-MM çözümü de kullanıcılarına maliyet, zaman, iş gücü ve güven açısından önemli avantajlar sağlar. TÜRKKEP e-MM’nin kullanıcılarına sunduğu bazı avantajlar aşağıdaki gibidir:

 • Dijital ortamda ilerleyen müstahsil makbuz işlemleri büyük hız kazanmış olur.
 • Elektronik ortamda hazırlanan müstahsil makbuzu işlemlerinde hata yapma riski minimum seviyeye iner.
 • Kâğıt ve baskı gibi gider kalemlerinden ciddi oranda tasarruf edilmesini sağlar. 
 • Müstahsil makbuzu işlemlerinin dijitalleşmesi nedeniyle arşivleme masrafları ortadan kalkmış olur. 
 • Müstahsil makbuzu işlemlerinin internetin olduğu her yerden gerçekleştirilmesi nedeniyle kullanıcılara zaman ve mekân bağımsızlığı sunar. 
 • Verilerin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte olası veri kayıplarının önüne geçilir.
 • Önceden kesilmiş müstahsil makbuzlarına tek tıkla ulaşma imkânı sağlar.
 • Kâğıt tüketimini ortadan kaldırır ve ağaçların kesilmesinin önüne geçerek doğa dostu bir yaklaşımla çevreyi korur.

TÜRKKEP E-MM’Yİ KİMLER KULLANABİLİR?

Müstahsil makbuzu belgesi düzenleme zorunluluğu bulunan tüm mükellefler istedikleri zaman e-MM uygulamasına dahil olabilirler. GİB’in resmî internet sitesinde yer alan bilgiye göre 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile müstahsil makbuzun elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; 

 • E-Fatura’ya geçmek zorunda olan mükellefler arasında müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu olanlar gerekli başvuruları yaparak e-MM uygulamasına geçiş yapmak durumundadır. 
 • HKS’ye (Hal Kayıt Sistemi) bildirim yapma yükümlülüğü olan ve tüccar ya da komisyoncu olarak sebze-meyve ticareti yapan mükellefler, müstahsil makbuzlarını, e-MM olarak düzenlemek zorundadır.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA MUTLAKA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER NELERDİR?

E-MM hazırlarken makbuzun geçerliliğini yitirmemesi için tüm zorunlu bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Makbuzda bulunması gereken bilgiler şöyle sıralanabilir:

 • Hazırlanan belgenin tarih, saat, dakika bilgileri ve belge numarası
 • Ürünü satan çiftçinin ad, soyad, TCKN ve ikametgâh bilgileri 
 • Ürünü satın alan çiftçi veya tüccarın ad, soyad, unvan, vergi kimlik numarası, vergi dairesi ve adres bilgileri
 • Satın alınan ürünün cinsi, bedeli, miktarı, vergisi ve diğer kesinti tutarları

TÜRKKEP E-MÜSTAHSİL MAKBUZU ÇÖZÜMÜNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

TÜRKKEP e-MM çözümünün avantajlarından faydalanmak için TÜRKKEP’in resmî internet sitesinde yer alan https://turkkep.com.tr/kullanici-talep-formu/ üzerinden online olarak başvurunuzu yapabilir ya da 81 ilde hizmet veren yaklaşık 200 TÜRKKEP başvuru merkezi üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

E-MM HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

E-MM belgeleri istenildiği takdirde iptal edilebilir. İptal edilen makbuzlar ise tarihlerine göre otomatik olarak GİB’e raporlanır.

E-MM’NİN TARAFLARI KİMLERDİR?

E-MM’nin alıcı (toptancı, defter tutan tüccar veya çiftçi) ve satıcı (çiftçi ve/veya üretici) olarak iki tarafı vardır. Ürünü satan kişi alıcıya herhangi bir ticari belge veremediği için e-MM’yi imzalamakla yükümlüdür.