Bir güven kurumu olan TÜRKKEP; e-Arşiv Fatura Çözümü ile kalıcılık ve teminat ekseninde bir hizmet anlayışı sunar. Bu uygulama sayesinde faturaların ikinci nüshalarının elektronik ortamda oluşturulması, gönderilmesi ve ibraz edilmesi mümkün hâle gelir. İhtiyaç durumunda ve talep edilmesi hâlinde faturanın birinci nüshasının da elektronik yolla iletilmesine olanak sağlar. e-Arşiv Fatura hizmeti sayesinde daha hızlı ve güvenli bir akış gerçekleşir.

TÜRKKEP E-Arşiv Fatura Avantajları Nelerdir?

 • E-Arşiv Fatura

  Kurumunuzun dijital dönüşümüne hız kazandıran bir uygulamadır.

 • E-Arşiv Fatura

  İkinci nüsha faturaların fiziksel arşivlenme gereksinimi ortadan kalkar.

 • E-Arşiv Fatura

  Fatura baskı ve gönderme maliyetleri azalır.

 • E-Arşiv Fatura

  İkinci nüsha faturalar fiziksel koşullardan etkilenmeden kolay ve güvenli bir biçimde saklanır.

 • E-Fatura

  İkinci nüsha tüm faturalar elektronik ortamda oluşturulur.

 • E-Fatura

  Arşiv maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanır.

 • E-Fatura

  Matbu fatura bastırma gerekliliği ortadan kalkar, süreç kolaylaşır.

 • E-Fatura

  Vergi mükellefi olmayan bireylere kesilen faturaların elektronik ortamdan gönderilmesi hâlinde, bu faturaların baskı ve gönderim maliyetleri tamamen ortadan kalkar.

e-Arşiv Fatura Çözümleri

Dijital Dönüşümün Fatura Sistemine Sunduğu Kolaylıklar

E-Arşiv Fatura Çözümü ile etkili ve güvenli bir sistem sunan TÜRKKEP, maliyetlerin düşmesini kolaylaştırır. Baskı, kargo, kurye, arşivleme ve iş gücü gibi kalemlerdeki maliyetlerde tasarruf sağlanır. Elektronik olarak kısa sürede hazırlanan faturaların nakit akış planına dâhil olma süreci hızlanır. Faturalar elektronik ortamda hızlı ve pratik şekilde ibraz edilir. Kâğıt kullanımı ortadan kalktığı için daha yeşil bir dünya mümkün hâle gelir.

TÜRKKEP E-ARŞİV FATURA NEDİR?

TÜRKKEP e-Arşiv Fatura; e-Fatura mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan kâğıt fatura işlemlerini elektronik ortama taşıyan bir sistemdir. TÜRKKEP e-Arşiv Fatura ile faturaların ikinci nüshalarının elektronik ortamda oluşturulması, gönderilmesi, ibraz edilmesi ve muhafaza edilmesi mümkün hale gelir. İhtiyaç duyulması ya da talep edilmesi durumunda faturaların birinci nüshasının elektronik yöntemlerle iletilmesini de mümkün kılar. TÜRKKEP e-Arşiv Fatura sisteminde hazırlanmış olan faturalar, dijital ortama taşınan veriler sayesinde fatura alıcısı ve göndericisi arasında oldukça güvenli bir köprü işlevi görür. TÜRKKEP e-Arşiv Fatura hizmeti sayesinde, fiziki olarak zaman alan fatura işlemleri hızlı ve pratik bir hale gelir. Böylece faturalar nakit akış süreçlerine kolayca dahil edilir.
TÜRKKEP e-Arşiv Fatura; kargo, kurye, baskı, arşiv ve yoğun iş gücü gibi gider kalemlerinden büyük oranda tasarruf sağlar. Fatura işlemlerinde kâğıt gereksinimini ortadan kaldıran TÜRKKEP e-Arşiv Fatura portalı, bu sayede ağaçların kesilmesini önleyerek kullanıcılarına çevre dostu bir yaklaşım sunar.

TÜRKKEP E-ARŞİV FATURA’NIN AVANTAJLARI NELERDİR?

TÜRKKEP e-Arşiv Fatura kullanıcılarına zamanın verimli kullanımı, maliyet tasarrufu ve hızlı iş akışı gibi birçok avantaj sunar. Portalın bazı avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • E-Arşiv Fatura, kurumların dijital dönüşümüne katkı sağlayan ve hız kazandıran bir sistemdir.
 • Faturaların ikinci nüshaları dijital ortamda oluşturulabilir.
 • İkinci nüsha faturalar, olumsuz fiziksel koşullardan etkilenmeden güvenli bir şekilde saklanır.
 • Matbu fatura basılması zorunluluğunu ve bağımlılığını ortadan kaldırır.
 • Fatura hazırlama, iletme ve alma süreçleri hızlanır.
 • Fatura gönderme, baskı ve arşiv gibi maliyetlerden tasarruf edilmesini sağlar.
 • İş gücünü azaltarak iş verimliliğini artırır.
 • Faturalar nakit akış planına daha çabuk dahil edilir.
 • Kâğıt kullanımını ortadan kaldırarak daha yeşil bir dünyayı mümkün kılar.

TÜRKKEP E-ARŞİV FATURA PORTALI KİMLER KULLANABİLİR?

TÜRKKEP e-Arşiv portalın kullanım zorunluluğu işletmelerin cirosuna ya da fatura tutarlarına göre değişiklik gösterir. Her yıl yapılan yeni düzenlemeler de zorunluluğun seyrini değiştirebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 30 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 544 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği’ne göre; 2022 yılındaki cirosu 3 milyon TL ve üzerinde olan firmaların e-Arşiv Fatura portalına geçiş yapmaları zorunlu hale gelmiştir. Tebliğe göre; bir vergi mükellefine kesilen fatura tutarının 4.400 TL’yi aşması durumunda (vergiler dahil) kâğıt fatura yerine e-Arşiv Fatura düzenlenmesi gerekir. E-Arşiv Fatura’yı kullanmayan mükellefler tarafından, vergi mükellefi olmayan tüketicilere yapılan satışlarda, fatura toplam tutarının 5.000 TL’yi geçmesi durumunda (vergiler dahil) e-Arşiv Fatura düzenlenmesi zorunludur. E-Arşiv Fatura’nın avantajlarından faydalanmak isteyenler de isteğe bağlı olarak portalı kolayca kullanabilir.

E-ARŞİV FATURA VE E-FATURA ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Fatura işlemlerinde kullanılan e-Arşiv Fatura ve e-Fatura sistemi, bazı konularda farklılıklar gösterir. İki sistem arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz:

 • E-Fatura’nın aksine e-Arşiv Fatura sisteminde kullanıcıların mali mühür ya da e-İmza kullanmaları şartı aranmaz.
 • E-Arşiv Fatura, e-Fatura kapsamında yer almayan firmalar ve son kullanıcılar için düzenlenebilir. E-Fatura ise elektronik fatura sistemi kapsamındaki kullanıcılar için düzenlenir.
 • E-Arşiv Fatura sisteminde, GİB’e takip eden gün sonuna kadar hazırlanacak bir raporla bilgi verilmesi zorunludur. E-Fatura ise alıcısına GİB üzerinden iletilir ve ayrı bir raporlamaya gerek yoktur.
 • E-Arşiv Fatura sisteminde faturalar GİB’e iletilmediği için herhangi bir format zorunluluğu yoktur. İstendiği takdirde UBL-TR kullanılabilir. E-Fatura sisteminde ise faturalar GİB’e iletildiği için UBL-TR formatı zorunludur.
 • E-Arşiv Fatura’da faturalar alıcısına e-posta üzerinden ve kâğıt çıktı alınarak iletilebilir. E-Fatura ise Gelir İdaresi üzerinden alıcının e-Fatura sistemine doğrudan iletilir.
 • E-Arşiv Fatura; GİB Portal yöntemi, özel entegratör ya da bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanılır. E-Fatura’da ise GİB Portal, özel entegratör ya da entegrasyon yöntemlerinden biri kullanılır.

TÜRKKEP E-ARŞİV FATURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-dönüşüm çözümleriyle kurumların ve şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine büyük katkıda bulunan TÜRKKEP’in e-Arşiv Fatura sistemine geçiş yapmak için resmî internet sitesinde yer alan https://turkkep.com.tr/kullanici-talep-formu/ üzerinden online olarak başvurunuzu yapabilir ya da 81 ilde hizmet veren yaklaşık 200 TÜRKKEP başvuru merkezi üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

SSS

E-Arşiv Fatura, irsaliye yerine de kullanılabilir. Bunun için faturanın malın teslimi esnasında düzenlenmesi gerekirken, kâğıt haline de “İrsaliye Yerine Geçer” ibaresi yazılması gerekir.

Bir malın teslim edilmesini ya da hizmetin yapılmasını takip eden 7 gün içerisinde e-Arşiv Fatura düzenlenebilir. Yani başka bir deyişle e-Arşiv Fatura’yı, 7 gün geriye dönük düzenlemek mümkündür.