Bir güven kurumu olan TÜRKKEP uygulaması olan e-Tebligat hizmeti e-Tebligat Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleşir. Tebliği gereken belgeler e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilir. e-Tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı niteliğe sahiptir. Son derece hızlı, güvenli ve pratik bir sistemdir. Tebligat Kanunu'nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların, değiştirilemez ve inkâr edilemez şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) yoluyla alıcılarına iletilmesini kapsar.

TÜRKKEP E-Tebligat Avantajları Nelerdir?

 • E-Tebligat

  Hizmet kalitesinin artmasına olanak sağlar.

 • E-Tebligat

  Fiziki kâğıt ihtiyacını ortadan kaldırarak çevre dostu bir yaklaşım sunar.

 • E-Tebligat

  Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını mümkün kılar.

 • E-Tebligat

  Gönderi ve arşivleme maliyetlerinden tasarruf sağlar.

 • E-Tebligat

  Hayatı kolaylaştıran pratik, hızlı ve güvenli bir sistemdir.

 • E-Tebligat

  Fiziki ortamda haftalar süren tebligat işlemi, saniyeler içinde tamamlanır.

 • E-Tebligat

  Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder.

e-Tebligat | UETS

Geleneksel Tebliğ Gönderim İşlemlerine Hız Kazandıran Kolaylık

E-Tebligat uygulaması sayesinde tebliğ belgeleri, mükelleflere dijital ortamdan bildirge yapılır. Geleneksel tebliğ işlemleri ile aynı hükümlere ve niteliğe sahiptir. Ancak e-Tebligat sistemi bilindik yöntemlerin aksine çok daha hızlı, kullanışlı ve pratik bir sistem olarak ön plana çıkar. Bu sayede hem tebligat çıkartan kurumlara hem de alıcılara fayda sağlar. Kâğıt tasarrufu sağladığı için çevre dostu olmasının yanı sıra belge içeriğinin bütünlük açısından zarara uğramayacağını da temin eder. Hızlı işlem kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlaması, e-Tebligat sistemini işlevsel kılan özellikler arasında yer alır.

RESMÎ TEBLİĞ İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRAN SİSTEM: E-TEBLİGAT | UETS

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dijital ortama taşınan iş ve işlemler; kurumlara, şirketlere ve bireylere iş gücü, maliyet ve zaman konusunda büyük tasarruf sağlamıştır. Dijital dönüşüm süreçlerinin verimi en yüksek uygulamalarından biri de e-Tebligat (Elektronik Tebligat) uygulaması olmuştur. UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) üzerinden gönderilen e-Tebligatlar, fiziki olarak haftalarca süren tebligat işlemlerinin saniyeler içerisinde gerçekleşmesine imkân sağlamıştır.
TÜRKKEP, PTT ile imzaladığı iş birliği protokolüyle PTT’nin resmî UETS Entegratörü olarak hizmet vermektedir. TÜRKKEP KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) kullanıcıları, yapılan entegrasyon sayesinde elektronik tebligat işlemlerini hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde e-Tebligat | UETS sistemi üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

E-TEBLİGAT VE UETS NEDİR?

E-Tebligat; Tebligat Kanunu kapsamında belirlenen ve tebligat çıkarmak için yetkisi bulunan merciler tarafından elektronik ortam üzerinden hazırlanan tebligatların, e-Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak değiştirilemez ve inkâr edilemez bir şekilde alıcılarına iletilmesidir. 06.12.2018’de 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile 1 Ocak 2019 tarihinde hayatımıza girmiştir. Bu tarihten itibaren; Tebligat Kanunu kapsamında belirlenen tebligat çıkarmaya yetkisi olan tüm mercilerin; özel hukuk tüzel kişileri (şirketler), kamu kurum ve kuruluşları, noterler, avukatlar, bilirkişiler ve arabulucular gibi kanunda yer alan gerçek ve tüzel kişilere tebligatlarının elektronik yolla iletilmesi zorunluluğu getirilmiştir. UETS ise kanun ve yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerinin yürütülmesi amacıyla PTT tarafından kurulan sistemin adıdır. Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan tebligatların değiştirilemez ve inkâr edilemez şekilde alıcılara iletilmesini sağlar. Tebligatını elektronik yollarla almak gibi bir zorunluluğu olmayan tüzel kişiler ve gerçek kişiler de e-Tebligat uygulamasının avantajlarından yararlanabilir.

TÜRKKEP İLE E-TEBLİGAT YÖNETİMİ NASIL YAPILIR?

TÜRKKEP, PTT ile 2019 yılında yaptığı iş ortaklığıyla UETS sistemine entegre olan ilk kuruluştur. UETS sistemine entegre olarak çalışan birden fazla ürün ve uygulamasıyla hizmet veren TÜRKKEP, ilgili tüm teknik altyapıyı ve entegrasyon çözümlerini sağlayarak resmî işlemlerin tek noktadan sürdürülebileceği çok yönlü bir hizmet sunmaktadır. Kullanıcılar, başka hiçbir ekrana ihtiyaç duymadan, sadece TÜRKKEP KEP Portalı içerisinde hem KEP’lerini hem de elektronik tebligatlarını yönetebilir. TÜRKKEP KEP Portalı üzerinden görüntülenen e-Tebligatlar, yasal geçerliliği olan KEP sistemi ile kolayca yanıtlanabilir.
E-tebligatlarınızı KEP adresiniz üzerinden yönetmek için bize ulaşın!

UETS SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

UETS sayesinde tebligatlar, alıcılara dijital ortam üzerinden iletilebilir. Bu yöntem, geleneksel tebliğ işlemleri ile aynı niteliklere sahiptir ve kullanıcılarına bilinen yöntemlerin aksine kullanışlı, pratik ve hızlı bir sistem sunar. Böylece tebligat çıkarması gereken kurum ve alıcılara büyük kolaylık sağlar.
Belge bütünlüğü ve içeriğinin kesinlikle zarara uğramayacağını garanti eden UETS, kâğıt kullanımını minimize ederek ağaçların ve çevrenin korunmasına yardımcı olur. İşlem kolaylığı ve hızı ile gereksiz zaman kaybının önüne geçilmesi ise Ulusal Elektronik Tebligat sisteminin en faydalı özellikleri arasında yer alır.

TÜRKKEP UETS entegrasyonunun kullanıcılarına sağladığı bazı avantajlar ise şöyle sıralanabilir:

 • Verilen hizmetin kalitesini artırır.
 • Pratik, hızlı ve güvenli iletişim imkânıyla hayatı kolaylaştırır.
 • Fiziki kâğıt ihtiyacını ortadan kaldırarak doğaya ve çevreye verilen zararların önüne geçer.
 • Taahhütlü posta giderlerinden tasarruf edilmesini sağlar.
 • Fiziki ortamda haftalarca sürebilen tebligat gönderiminin saniyeler içinde tamamlanmasını mümkün kılar.
 • Kişisel verilerin ve bilgi güvenliğinin korunmasını sağlar.
 • Alınan ya da gönderilen belgenin içeriğinin bir başkası tarafından değiştirilmediğini kesin olarak garanti eder.
 • Gönderi ve arşivleme maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.

TÜRKKEP UETS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜRKKEP KEP hesabınıza UETS bağlantısı eklemek için; TÜRKKEP web sitesi üzerinden https://turkkep.com.tr/kullanici-talep-formu/ ile online olarak ön başvurunuzu gerçekleştirilebilir ya da 81 ilde yer alan 200’e yakın TÜRKKEP Başvuru Merkezi üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

UETS ile tarafınıza gönderilen e-Tebligatlara güvenli ve hızlı cevap verebilmenin yolu KEP sistemidir. TÜRKKEP KEP kullanıcıları yapılan entegrasyon sayesinde, UETS adreslerine gönderilen e-Tebligatlari KEP posta kutularında görebilir ve aynı ekrandan elektronik imza ile imzaladıkları e-Tebligat cevaplarını gönderebilir.

Adresler sistem numaralarından oluşturulduğu için birden fazla e-Tebligat adresi alınamamaktadır.

Kurumsal UETS hesaplarına kanuni olarak yetkililer, ana işlem yetkilisi olarak tanımlanırlar. Ana işlem yetkilileri de diledikleri kadar kişiyi işlem yetkilisi olarak tanımlayabilirler.