TÜRKKEP çözümlerine başvurmak için gerekli evrakları aşağıdan inceleyebilirsiniz. Bu evrakları TÜRKKEP Başvuru Merkezleri‘ne ileterek başvurunuzu yapabilir veya ücret karşılığında kayıt yetkilisinin bulunduğunuz adrese gelmesini talep edebilirsiniz.

Üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı,

TÜRKKEP Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu

TÜRKKEP Bireysel KEP Hesap Sahibi Taahhütnamesi

Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak son 6 aya ait ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,

Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan kişilerin yetkili olduklarını gösteren belge (imza sirküleri veya vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti),

Kurumsal KEP Hesabi Başvuru Formu

Kurumsal KEP Hesap Sahibi Sözleşmesi

Başvuru sahibinin üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı.

Ticaret Sicil Memurlukları’ndan son 6 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesinin aslı,

Başvuru sahibinin üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı, şirket imza sirküleri.

Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,

Tüzel kişi adına  kişilerin yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

Vergi levhası,

Firma adı, VKN, Ad Soyad, e-posta kullanıcı adı, İletişim tel numarası bilgileri,

Türkkep İmza Sözleşmesi.

Türkkep e-Fatura hizmetlerinden, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nca “e-Fatura Mükellefi” başvurusu tamamlanmış, kabul edilmiş ve Kamu Sertifika Merkezi’nce mali mührü tahsis edilmiş tüm e-Fatura mükellefleri yararlanabilir.

Ticaret Sicil Memurlukları’ndan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,

Tüzel kişi adına e-Fatura başvurusunda bulunan kişilerin yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

Vergi levhası,

Yevmiye ve büyük defterini elektronik defter olarak tutmak isteyen mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Caddesi 06450 Dikmen/ ANKARA adresine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesinin ekine aşağıdaki belgeler eklenecektir:

www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan “Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”nin imzalı aslı,

Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),

Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda, söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,

Uyumluluk onayı almamış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda, Tebliğin “3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” başlıklı bölümünde uyum onayı alınması için belirtilen belge ve bilgileri.