Bir güven kurumu olan TÜRKKEP, İmza uygulaması sayesinde iş yaşamına pratik ve güvenli bir boyut kazandırmaktadır. İmza uygulaması ile belgeleri imzalamak, doğrulamak ve yasal geçerli kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden alıcılara iletmek mümkündür. Bu uygulama sayesinde belgeler e-İmza ile imzalanması için sistemde tanımlı kullanıcılara atanmasını sağlar. Belgelerin e-İmza ile imzalanıp isteğe bağlı olarak KEP ile gönderimine olanak tanır.

Kimler TÜRKKEP İmza Uygulamasını Kullanmalı?

 • E-İmza

  Kurumunuzda birden fazla imzacı varsa

 • E-İmza

  Kurumunuz coğrafya olarak farklı lokasyonlarda alt kuruluş ve birimlere sahipse

 • E-İmza

  Kurumunuzda dışarıdan dijital imzalı evrak kabul ediliyorsa ve doğrulama ihtiyacı varsa TÜRKKEP İmza Uygulamasını kullanabilir

 • E-İmza

  Kurumunuzda tek imzacı olsa dahi yasal olarak imza doğrulamasına ihtiyaç duyulması halinde

 • E-İmza

  Kurumunuzda alım satım işlemleri ve sözleşme aksiyonları yoğunsa (Tedarikçileri olan, bayileri, şubeleri olan gibi yerler)

 • E-İmza

  Banka talimatları hala ıslak imza ile yapıyorlarsa (SFTP)

TÜRKKEP İmza Uygulaması

blank

İmza Süreçlerine Hız ve Kolaylık Kazandıran Etkili Uygulama

TÜRKKEP İmza uygulaması ile belge ve KEP durumları kolaylıkla raporlanabilir. Ayrıca kullanıcı bazlı rol tanımlarını belirlemek de mümkündür. Ağ tabanlı bir imzalama uygulaması olarak çalışan sistem, zamandan ve mekândan bağımsız olarak kullanıma uygundur. Fiziki kâğıt ihtiyacını ortadan kaldırması sayesinde doğa dostu bir iş modeli sunar. Pek çok farklı alanda güvenle kullanıma uygundur.

TÜRKKEP İMZA UYGULAMASI İMZA SÜREÇLERİNE KOLAYLIK KAZANDIRIR

TÜRKKEP, elektronik imza çözümlerinin yanı sıra aynı zamanda geliştirdiği e-İmza uygulaması ile kullanıcılarına iş yaşamında güvenli ve pratik çözümler sunar. E-imza uygulaması ile belgelerin imzalanması, doğrulaması ve KEP sistemi üzerinden alıcılara iletilmesi mümkün hale gelir. TÜRKKEP İmza Uygulaması, belgelerin E-İmza ile imzalanabilmesi için sistemde tanımlı olan kullanıcılara atanmasını sağlar. Uygulama böylece, büyük bir maliyet ve zaman tasarrufu sağlarken, imza işlemlerinde güvenliği en üst seviyeye ulaştırır. TÜRKKEP İmza Uygulaması ile imzalanan belgeler, KEP adreslerinden gönderilen iletilerin kolay bir şekilde raporlanmasını sağlar. Sistem ağ tabanlı imzalama mantığıyla çalıştığından, kullanıcılarına zaman ve mekân bağımsızlığı sunar. Fiziki kâğıt ihtiyacı ortadan kalkar ve bu sayede iş modeli doğa dostu bir kimliğe bürünür. Tıpkı e-İmzada olduğu gibi birçok alanda güvenle kullanılabilir.

TÜRKKEP İMZA UYGULAMASININ AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

TÜRKKEP İmza Uygulamasının kullanıcılarına getirdiği avantajlar şöyledir:

 • Uygulama ile elektronik ortamdaki imza işlemleri hızlı bir biçimde gerçekleşir.
 • İmzalama ve imza doğrulama süreçleri kolayca listelenebilir.
 • TÜRKKEP İmza Uygulamasında belgeler değiştirilemez. Bu sayede veri bütünlüğü koruma altında olur.
 • TÜRKKEP İmza mekândan bağımsız çalışır.
 • TÜRKKEP İmza Uygulaması ile imzalanan belgeler ve belge işlemleri anlık kontrol edilebilir.
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik olarak imzalanan belge, ıslak imzalı belge ile aynı geçerliliğe sahiptir.
 • TÜRKKEP İmza Uygulaması, fiziki kâğıt gereksinimini ortadan kaldırdığı için çevre dostu bir yaklaşımı beraberinde getirir. Aynı zamanda kargo ihtiyacını ortadan kaldırarak karbon ayak izini azaltır. Böylece operasyonel iş yükünün de azalması sağlanır.
 • Belgeler elektronik ortamda imzalanır ve KEP ile gönderilir. Bu sayede zamandan büyük tasarruf edilir.
 • Uygulama belgelerin iletim sürecine kesinlik ve güven kazandırır.

TÜRKKEP İMZA UYGULAMASI NEDİR?

TÜRKKEP İmza Uygulaması; web tabanlı elektronik imzalama ve imza doğrulaması yapabilen bir uygulamadır. Uygulama ile resmî belgeler Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ile imzalanması için sistemde tanımlı kullanıcılara atanabilir ve belgeler NES ile imzalandıktan sonra KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve STFP ile gönderimi gerçekleştirilebilir. TÜRKKEP İmza Uygulaması ile e-İmzalı belgeler doğrulanabilir, belge ve KEP durumları raporlanabilir ve kullanıcı bazlı rol tanımları yapılabilir.

Web tabanlı olan TÜRKKEP İmza Uygulaması, bu özelliği sayesinde zamandan ve mekândan bağımsız olarak rahatlıkla kullanılabilir. Uygulama ile imzalanan belgelerin değişmezliği garanti altındadır ve böylece veri bütünlüğü kesin bir şekilde korunmuş olur. Yetkili ESHS’ler (Yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı) tarafından sağlanan NES’ler ile yapılan tüm imzalama işlemleri, 5070 Sayılı E-imza Kanunu kapsamında ıslak imzalı bir belge ile hukuki olarak aynı geçerliliğe sahiptir. Belge imzalama ve doğrulama işlem raporlarına TÜRKKEP İmza Uygulaması üzerinden kolayca erişilebilir. TÜRKKEP İmza Uygulaması, imzalama ve gönderim işlemlerinde büyük zaman tasarrufu sağlar. TÜRKKEP’in tüm hizmetlerinde olduğu gibi İmza Uygulaması da zaman ve iş gücünden tasarruf sağlar, maliyetleri düşürür ve doğanın korunmasına katkıda bulunur.

TÜRKKEP İMZA UYGULAMASININ AVANTAJLARI NELERDİR?

TÜRKKEP İmza Uygulaması, kurumlara ve bireylere büyük avantajlar getirir. TÜRKKEP İmza Uygulaması ile büyük zaman alan ve yüksek maliyetlere neden olan imzalama işlemleri, saniyeler içinde ve çok daha az maliyetle gerçekleştirilebilir. Uygulamanın kullanıcılara getirdiği avantajlar ise şöyle sıralanabilir:

 • TÜRKKEP İmza Uygulaması ile imza işlemleri, elektronik ortamda hızlı bir şekilde gerçekleşir.
 • İmzalama ve imza doğrulama işlemleri kolayca listelenebilir.
 • TÜRKKEP İmza Uygulaması, belgelerin değiştirilmediğini garanti eder. Bu sayede veri bütünlüğü korunmuş olur.
 • Web tabanlı olarak kullanılan TÜRKKEP İmza Uygulaması, zamandan ve mekândan bağımsız çalışır.
 • TÜRKKEP İmza Uygulaması ile imzalanan belgeler anlık olarak kontrol edilebilir.
 • Fiziki kâğıt gereksinimini ortadan kaldıran TÜRKKEP İmza Uygulaması, doğa dostu bir yaklaşım sunar. Kargo ihtiyacının ortadan kalkması nedeniyle karbon ayak izini de azaltmış olur.
 • Operasyonel iş yükünün ciddi oranda azalmasını sağlar.
 • Elektronik ortam üzerinden imzalanan belgeler KEP ile gönderilebilir. Bu sayede büyük zaman tasarrufu elde edilir.
 • TÜRKKEP İmza Uygulaması, belgelerin iletim süreçlerine kesinlik ve güven kazandırır.
 • TÜRKKEP İmza Uygulaması, birçok formata uygun imzalama imkânı sağlar.
 • Birden fazla imza yetkilisi olan kurumlar için sıralı (hiyerarşiye uygun) imza atabilme imkânı sağlar.
 • Kurum dışına evrak gönderilip sonrasında bu belgenin karşı taraftan yasal geçerli olarak imzalanıp imzalanmadığı kontrol edilebilir.
 • TÜRKKEP İmza Uygulaması, banka talimatlarını SFTP adı verilen güvenli dosya gönderim protokolü ile iletebilir.
 • Uygulama ile bilgisayara gerek duyulmadan belgeler, telefondan kontrol edilerek mobil imza ile imzalanabilir.
 • ‘Dış Doğrulama Modülü’ sayesinde başka hiçbir doğrulama uygulamasına gerek kalmadan, farklı taraflara iletilen imzalı belgelerin doğrulaması yapılabilir.
 • TÜRKKEP İmza Uygulamasını kullanan kurumlar, ‘Paydaş Modülü’ ile birbirlerinin ID’lerini tanımlayabilir ve imza akışlarını birbirleriyle dijital ortamda hızlı ve yasal geçerli bir şekilde sağlayabilir.
  Bayileri ya da şubeleri olan kurumlar, satış senaryolarında imza süreçlerini TÜRKKEP İmza Uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebilir.

TÜRKKEP İMZA UYGULAMASI KİMLER TARAFINDAN KULLANILIR?

TÜRKKEP İmza Uygulaması;

 • Birden fazla yetkili imzacısı olan kurumlar,
 • Tek imzacı olsa dahi yasal olarak imza uygulamasına ihtiyaç duyan kurumlar,
 • Coğrafi olarak farklı lokasyonlarda alt kuruluş veya birimlere sahip olan kurumlar,
 • Alım satım işlemleri ya da sözleşme aksiyonları yoğun olan kurumlar (Tedarikçileri, şubeleri, bayileri vb.),
 • Banka talimatlarını ıslak imza ile yapan kurumlar (SFTP),
 • Dışarıdan dijital imzalı evrak kabul eden ve imza doğrulamasına ihtiyacı olan kurumlar tarafından rahat bir şekilde kullanabilir.

TÜRKKEP İMZA UYGULAMASI İLE İMZA SÜREÇLERİ HIZ VE KOLAYLIK KAZANIR

Türkiye’de yerli girişim sermayesiyle kurulmuş ilk güven kurumu olan TÜRKKEP, İmza Uygulaması ile kurumsal iş süreçlerine pratik ve güvenli çözümler sunar. TÜRKKEP İmza Uygulaması ile resmî belgeler kolay bir şekilde imzalanabilir, imzalanan belgeler ise kesin bir şekilde doğrulanabilir. Resmî belgeler, e-İmza ile imzalanabilmesi için uygulama sisteminde tanımlanan kullanıcılara atanabilir. Ayrıca imzalanan belgeler KEP yoluyla alıcılara iletilebilir. Uygulama bu sayede büyük zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, imza süreçlerindeki güvenliği maksimum seviyeye ulaştırır.
TÜRKKEP İmza Uygulaması ile belge ve KEP durumları pratik bir şekilde raporlanabilir. Uygulama üzerinden kullanıcı bazlı rol tanımları belirlemek de mümkündür. Web tabanlı bir uygulama olarak çalışan sistem, zaman ve mekândan bağımsız olarak kullanılabilir. Kâğıt ihtiyacını tamamen ortadan kaldırması sayesinde kurumlara çevre dostu bir iş modeli sunar. Birçok farklı alanda güvenle kullanılabilir.

TÜRKKEP İMZA UYGULAMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜRKKEP İmza Uygulamasına sahip olmak için TÜRKKEP web sitesinde yer alan https://turkkep.com.tr/kullanici-talep-formu/ ile online olarak ön başvurunuzu gerçekleştirilebilir ya da 81 ilde hizmet veren 200’e yakın TÜRKKEP başvuru merkezi üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.