TÜRKKEP SAP Güven Hizmetleri Entegrasyon Uygulaması

TÜRKKEP, SAP uygulama ortamı için özgün olarak geliştirdiği ve temel güven hizmetleri işlevlerini içeren entegrasyon çözümü (Trust Services Integration Application with SAP technologies) ile SAP’nin OEM (Original Equipment Manufacturer - Orijinal Ürün Üreticisi) partneri oldu.

Kısa süre içerisinde SAP marketplace (pazaryerinde) de yer alacak olan SAP Güven Hizmetleri Entegrasyon Uygulaması, sunucu veya istemci katmanlarında her türlü belgenin 5070 sayılı Kanun’a uygun Nitelikli Elektronik Sertifika ile her imza profilinde ve tüm belge türlerinde imzalanabilmesini ve imzalı belgelerin doğrulanabilmesini sağlıyor. Çözüm ile ayrıca, Kayıtlı Elektronik Posta hesaplarına bağlanarak KEP iletisi gönderme ve alma, yıl içinde yayınlanması planlanan güncelleme ile de EYP paketi oluşturma, gönderme ve alma gibi temel güven hizmetleri işlevlerini de SAP ortamından çıkmadan, kurumsal iş akışlarının içinde kullanmak olanaklı hale geliyor.

SAP en iyi uygulama (best practice) prensiplerine uygun olarak esnek bir yapıda sürekli güncellenerek geliştirilen Güven Hizmetleri Entegrasyon Uygulaması; İK süreçleri, sözleşme yönetimi, ihtar/ihbar ve ödeme talimatları yönetimi, e-fatura ile KEP entegrasyonu, kamu kurumları ile e-Yazışma ve e-Tebligat entegrasyonu gibi karmaşık e-dönüşüm senaryolarının SAP ortamı içinde bütünleşik olarak tasarlanmasını mümkün kılıyor. Çözüm ayrıca HTML5 için SAP Kullanıcı Arayüzü (SAP user interface for HTML5 - UI5), SAP Grafik Kullanıcı Arayüzü (Graphical User Interface - GUI), SAP Fiori gibi ara yüz bileşenleri ve diğer SAP yeni nesil entegrasyon ve bulut teknolojilerini kullanarak kurumlara SAP ortamı içinde bütünleşik e-dönüşüm senaryolarını hızlı ve maliyet etkin şekilde gerçekleştirme olanağı sağlıyor.

Güven Hizmetleri Entegrasyonu Uygulaması Temel Özellikleri

turkkep sap

 • SAP Çözümleri

  Kurum içi ve kurumlar arası e-imza ve KEP gönderi entegrasyonu

 • SAP Çözümleri

  İK süreçleri (mevzuata uygun bordro, ihtar, ihbar vb) e-imza ve KEP entegrasyonu

 • SAP Çözümleri

  E-fatura, e-arşiv entegrasyonları

 • SAP Çözümleri

  E-defter entegrasyonu

 • SAP Çözümleri

  E-saklama entegrasyonu

 • SAP Çözümleri

  Müşteri ve satıcı E-mutabakat entegrasyonu

 • SAP Çözümleri

  Otomatik ödeme talimat dosyası e-imza ve KEP gönderi entegrasyonu

 • SAP Çözümleri

  Tedarikçi sözleşme yönetimi e-imza ve KEP gönderi entegrasyonu

 • SAP Çözümleri

  Noter kabulü şartlı noter işlemleri entegrasyonları

 • SAP Çözümleri

  Sunucu veya istemcide e-İmza atabilme

 • SAP Çözümleri

  Ardışık gönderilecek dosyalarda imzalama ve KEP oluşturmak için otomatik veya elle ileti oluşturma (ör. bordro baskıya verildiği anda oluşan bordo imzalanır, KEP iletisi oluşturulur ve imzalanır, çalışan KEP adresine modül arka planda otomatik gönderim gerçekleştirir veya ileti ekranda oluşturulur, KEP iletisi kullanıcı tarafından uygulama ekranından gönderilir)

 • SAP Çözümleri

  NATIVE ABAP yapısı ile dış bileşen kullanmadan tam SAP entegrasyonu

 • SAP Çözümleri

  Tüm SAP modülleriyle kolay entegrasyon

 • SAP Çözümleri

  TÜRKKEP KEP sistemi ile tam entegrasyon

 • SAP Çözümleri

  Gelen KEP iletilerinin SAP veri tabanında veya dosya sisteminde saklayabilme

 • SAP Çözümleri

  Her türlü dokümanı Nitelikli Elektronik Sertifika ile her profilde imzalayabilme ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gönderebilme

 • SAP Çözümleri

  SAP içerisinde tek ekrandan KEP ve UETS posta kutusu erişimi

 • SAP Çözümleri

  UETS sistemi ile entegrasyon

 • SAP Çözümleri

  SAP GUI ve tüm tarayıcılar ile (Chrome, Mozilla, IE,..) tam uyumlu çalışabilme

 • SAP Çözümleri

  İmzalanacak dosyaların e-İmza şirketlerine imzalanmak için web servisler ile gönderilmeden firmanın kendi sisteminde imzalanması.

 • SAP Çözümleri

  Gönderilen KEP ileti ve delillerinin SAP KEP Posta kutusunda görüntülenebilmesi

 • SAP Çözümleri

  UI5 desteği, SAP GUI ve FIORI ile uyumluluk

sap turkkep

TÜRKKEP SAP Entegrasyon Uygulaması Faydaları

 • SAP Çözümleri

  Türkiye ve yurt dışındaki tüm SAP kullanıcıları için standart, özgün bir entegrasyon çözümüdür.

 • SAP Çözümleri

  TÜRKKEP SAP Güven Hizmetleri Entegrasyon Uygulaması , SAP ortamı içinde ihtiyaç duyulan e-dönüşüm süreçlerinin daha hızlı ve standart bir şekilde geliştirilmesini ve uygulanmasını mümkün kılar

 • SAP Çözümleri

  Farklı müşteri ihtiyaçlarına/senaryolarına göre tüm SAP İş Ortakları tarafından uyarlanabilen bir uygulamadır (İnsan Kaynakları, üretim , finans vb.)

 • SAP Çözümleri

  Aylar sürebilecek KEP entegrasyon sürecini günler mertebesine indirir.