KEP Çözümleri Sıkça Sorulan Sorular

Hesap aktivasyonu gerçekleştikten sonra cayma hakkınız bulunmamaktadır.

TÜRKKEP tüm kullanıcılarına, ekleri ile birlikte toplam büyüklüğü 10 MB altında olan orijinal KEP iletilerinin gönderimini ve alımını garanti eder.

Hayır. Gönderim sırasında delil oluştuğu için geri çekilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir.

KEP hesapları devredilememektedir.

TÜRKKEP bünyesinde kullanıma kapatılan bir KEP hesabını başka bir kişiye tahsis etmez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, hesap sahibinin tekrar talep etmesi ve tahsis başvurusu yapması üzerine, kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerinin sağlanması ve hesap ücretinin ödenmesi hâlinde yeniden kullanıma açılabilir.

Bireysel KEP hesaplarında:

KEP hesap adres

Ad Soyad

Hizmet şekli

Ünvan

Adres

İmza doğrulama verisi

Telefon numarası

Bu bilgiler ile birden fazla kayıt bulunması durumunda, sistem en son aşamada TC Kimlik Numarasının girilmesini isteyecektir.

Kurumsal KEP hesaplarında:

KEP hesap adresi

MERSİS Numarası veya Ticaret Sicil Numarası Tüzel Kişinin tam adı

Ana faaliyet alanı

Merkezin bulunduğu il

Adres bilgileri

İşlem yetkilisi /yetkililerinin adı soyadı

İşlem yetkilisi /yetkililerinin ünvanı

Bu durumda yalnızca alıcı hesabı kullanılabilir. Gönderici/Alıcı hesap sahiplerinin hesaplarını kullanıma açabilmesi ve gönderi yapabilmesi için NES sahibi olmaları ve güvenli elektronik imza kullanmaları şarttır.

TÜRKKEP’ten e-İmza alabilirsiniz.

KEP adresinize giriş yaptıktan sonra “Kullanıcı İşlemleri” sayfasında yer alan kurumsal veya bireysel rehber sorgulama sayfalarından sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.

KEP iletinin ekinde ve içerisinde her türlü veri/dosya formatı gönderimi mümkündür. KEPHS, KEP gönderilerinin içeriği ve formatı ile ilgilenmez. Yalnızca virüs taraması gerçekleştirir ve eğer virüslü bir ileti ise gönderimini engeller.

TÜRKKEP yıllık veya taahhütlü olmak şartıyla aylık belli bir kullanım süresi, KEP gönderim adedi ve boyutuna göre fiyatlandırma sunar. Tarife bilgilerimiz web sitemizde mevcuttur.

KEP sisteminde üretilen, belirli bir işlemin belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış veridir.

19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulmuştur.

Diğer tüzel ve gerçek kişilerde ise isteğe bağlıdır.

Webmail ekranında yer alan “Delil Gösterimi” kısmından deliller görüntülenebilir. TÜRKKEP, iletilmeyen KEP’leri 24 saat içerisinde 3 defa iletmeyi deneyen bir sisteme sahiptir.

Hesabınızı kapatabilir veya şifrenizi değiştirebilirsiniz. Destek almak için 0 850 470 0 537 numaralı telefonu arayarak müşteri destek hattımıza ulaşabilirsiniz.

Kaybolan sertifikalar iptal edilmelidir. 0850 321 85 55 numaralı sertifika iptal hattından sertifikanızı iptal etmeniz mümkündür. TÜRKKEP e-İmza kullanıyorsanız, 0 850 470 0 537 numaralı Müşteri Destek Hattına ulaşıp bildirebilirsiniz. Başka bir firmanın sunduğu bir e-İmza kullanıyorsanız kaybolma, şifre değiştirme, yükleme, vb. işlemler için e-İmza hizmet sağlayıcı firma ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Hayır, engellenemez. Böyle bir durumda KEP hesabınızı kapatmanız gerekir. Gerçek kişiyseniz rehberden kaydınızı çıkarabilirsiniz.

Delil doğrulamasını ve üretimini KEPHS’ler yapmaktadır.

Tek bir KEP adresi üzerinden tüm kurumların e-Tebligatlarını alabilirsiniz.

Hayır, T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Pasaport ile kişinin bizzat başvurusunu almamız hâlinde KEP adresini tescil ederek TÜRKKEP hesabını oluşturabiliriz.

TÜRKKEP ile farklı bir KEPHS arasındaki veya farklı bir KEPHS ile TÜRKKEP arasındaki gönderimlerin delillerini tarafımızdan doğrulatabilirsiniz.

e-İmzanızı kullanacağınız bilgisayardan ilk giriş için yazılımı yüklemeniz yeterlidir. Aynı bilgisayardan yapacağınız sonraki girişler için yazılım yüklemeniz gerekmemektedir. Ancak e-İmzanızı farklı bir bilgisayarda kullanmak isterseniz, o bilgisayar için yazılım yüklemeniz gerekecektir.

Kurumsal KEP hesabı başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Evet, gerçek veya tüzel kişiler birden fazla KEP hesap sahibi olabilir.

KEP ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda KEP hesaplarına yalnızca hesap sahibi erişebilir ve kullanabilir. Ancak e-Tebligat mevzuatı doğrultusunda, KEP ile ilgili ikincil düzenlemelerle gerçek kişi hesapları için işlem yetkilisi tanımlama değerlendirme aşamasındadır.

TTK Madde 18 – (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Yeni TTK’nın KEP sistemi ile ilgili düzenleme maddesi olan 1525. Maddesi: (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.