TÜRKKEP ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ
TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri A.Ş. “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’’ni okudum ve bu kapsamda;
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza:
İş başvurusu kapsamında Şirketiniz ile paylaşmış olduğum aşağıda listelenen özel nitelikli kişisel verilerimin,
• Engellilik Bilgisi

çalışan/ stajyer adayı veya engelli çalışan adayı başvurularının alınması, adayların değerlendirilmesi ve gerekli mülakatların yapılması, Şirketinizin saklama ve arşiv faaliyetleri, resmi kurum veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt altına alınması, Şirketinizin iç/dış denetim, teftiş veya kontrol faaliyetleri ile Şirket yetkilileriyle olan iletişim, denetim ve raporlama süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve aynı amaçlarla kanunen yetkili kamu kuruluşlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılmasına,
Onay Veriyorum Onay Vermiyorum

İş Fırsatları Hakkında Açık Rıza:
İş başvurum kapsamında, mevcut veya ileride açılabilecek pozisyonlar bakımından değerlendirilmem amacıyla aşağıda maddeler halinde belirtilmiş olan kişisel verilerimin,
• Ad, Soy ad
• İletişim Bilgisi
• Sürücü Belgesi Bilgileri
• Yaş
• Adres
• Özgeçmiş/CV
• İş Deneyimi
• Meslek Bilgisi
• Sertifika Bilgisi
• Askerlik Durumu

çalışan/ stajyer adayı veya engelli çalışan adayı başvurularının alınması, adayların değerlendirilmesi ve gerekli mülakatların yapılması, Şirketinizin saklama ve arşiv faaliyetleri, resmi kurum veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt altına alınması, Şirketinizin iç/dış denetim, teftiş veya kontrol faaliyetleri ile Şirket yetkilileriyle olan iletişim, denetim ve raporlama süreçlerinin planlanması veya yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve aynı amaçlarla kanunen yetkili kamu kuruluşlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılmasına,
6 (altı) ay süreyle işlenmesine,
Onay Veriyorum

Onay Vermiyorum

 

Çalışan Adayı
Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :