e-Defter Çözümleri Sıkça Sorulan Sorular

e-Defter uygulaması dijital dönüşüme hız kazandıran bir hizmettir. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kâğıt üstünde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda tutulmasını sağlamıştır. Tüm bunların muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi mümkün hâle gelmiştir.

Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulan elektronik dosyadır. Elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içerir. Gelir İdaresi Başkanlığı mali mühür ile onaylanmıştır.

e-Defter ve e-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekir. e-Defter mutlaka beratı ile birlikte elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir. Elektronik defterler ve beratlar TÜRKKEP e-Defter Çözümü ile mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde koruma altındadır. İsteğe bağlı olarak TÜRKKEP e-Arşiv hizmetleri çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yüksek güvenlik ve felaket riskine karşı yedeklemeli biçimde saklanabilmektedir.

Mükelleflerin, defter oluşturma aşamasında kayıtlardaki hata ve eksikliklerin tespit edilmesine ve raporlanmasına olanak sağlayan bir çözüm tercih etmeleri gerekir. Bu tür bir otokontrol mekanizmasına sahip olan TÜRKKEP e-Defter çözümü sayesinde elektronik defterlerinizi oluşturma aşamasında gerekli şema ve şematron kontrolleri yazılım tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede tüm işlemler eksiksiz olarak tamamlanır ve oluşması muhtemel hatalar önlenir.